Studie prokázaly pokles HbA1c srovnatelný lékařská pozorování

0
Rate this post

SGLT2 (sodium-glukosy spojeny dopravy 2) je transportní protein pro sodného a glukózy v ledvinách, a tím, že inhibuje jeho aktivitu, vylučování glukózy z těla se zvyšuje – a glukózy v plazmě pak se také stává nižší. Studie prokázaly pokles HbA1c srovnatelný s jinými tabletami a pokles hmotnosti o 10 mmol na mol o 2, 5 kg.

Dapagliflozin je indikován jako monoterapie u pacientů, kteří netolerují metformin, a u kombinované léčby s jinými antidiabetiky, pokud tyto léky neposkytují dostatečnou kontrolu cukru v krvi. Lék působí nezávisle na inzulínu, tzv. inzulínově nezávislém mechanismu účinku. Samo o sobě neexistuje zvýšené riziko hypoglykémie při monoterapii.

Krevní tlak lékařská pozorování se snižuje o 3-4 mmHg

S rostoucím vylučováním glukózy do moči existuje určité riziko genitálních mykotických infekcí, zejména na počátku léčby vysokými hladinami P-glukózy. Riziko urogenitálních infekcí je u žen 3-4x vyšší. Krevní tlak se snižuje o 3-4 mmHg. HDL se zlepšila. Pokles mikroalbuminurie a proteinurie. Nejsou k dispozici žádné údaje o účincích a nežádoucích účincích dlouhodobé léčby. Droga se bere jednou denně. Cena je 13 kr za den.

Krevní tlak lékařská pozorování se snižuje o 3-4 mmHgLze je dát eGFR 45. Účinek na metabolickou kontrolu se snižuje se špatnou funkcí ledvin, ale bez zvýšení nežádoucích účinků. Diabetická ketoacidóza (DKA) navzdory normální hladině cukru v krvi nebo hladině normálního krevního cukru se může vyskytnout tzv. normoglykemická ketoacidóza. U pacientů s podezřením nebo diagnózou normoglykemické DKA je třeba léčbu inhibitory SGLT2 přerušit.

  • SLT2 inhibitory, stejně jako metformin a ACE inhibitory / blokátory A2, může být nutné přerušit v případě interkurentních onemocnění, které výsledky v celkovém stavu, Zvíře nebo větších chirurgických zákroků. Probíhající diuretika může být nutné snížit o 20-30% dávky, protože samotné inhibitory SGLT2 mají diuretický účinek.
  • Pacienti s inhibitory SGLT2 nízký cukr by měly být pravidelně monitorovány foot status a informoval o významu pravidelné péče o nohy, prevence, jako jeden z léků, canagliflozin, ukázala studie v určité zvýšení rizika dolní končetiny amputace.
  • Pokud má pacient kundičky, který může vést k amputaci jako těžko hojí vředy nohy nebo bércových vředů, infekce ran, osteomyelitidy nebo sněť, mělo by se zvážit ukončení léčby s inhibitory SGLT2.

Snížená smrt u kardiovaskulárních onemocnění, srdeční selhání, menší riziko selhání ledvin.

Studie Empa s Jardimem ukázala v roce 2015 v randomizované studii o 38% méně kardiovaskulární smrti a o 36% méně potřeby nemocničního intenzivního srdečního selhání. Od května 2017 Národní zdravotní nízký cukr a sociální lékařská pozorování rada doporučuje Jardim zdraví u diabetu 2. typu s prokázaným kardiovaskulárním onemocněním. V této studii bylo rovněž zjištěno snížení rizika zhoršení renálních funkcí na polovinu.

Celkově to naznačuje nízký cukr zdraví, že tato skupina

Canagliflozin v pozdější studii prokázal 22% snížení kardiovaskulárního rizika. Dapagliflozin v listopadu 2018 byl schopen ukázat, 17% snížení kardiovaskulární smrti nebo nemocnice-intenzivní srdeční selhání a v této studii také u diabetu 2. Typu s mnohočetnými rizikovými faktory. Celkově to naznačuje, že tato skupina léčiv má kromě metabolického účinku také příznivý vliv na kardiovaskulární onemocnění i na poškození ledvin.

Přípravek Byetta je analog GLP1, byl poprvé předepsán jako lék, a podán injekčně s. C.2x denně a podáván spolu s metforminem, a tento lék vyžaduje určitou vlastní produkci inzulinu. To může být přidány později lékařská pozorování v diabetu Typu 2, než DP4 inhibitory nízký cukr, jako produkuje farmakologické zdraví zvýšení GLP1 ve srovnání s DPP4 inhibitory s více fyziologická. Tento lék může být podán profesionálním řidičům bez rizika hypoglykémie.

Pokles HbA1c je 10-15 mmol / mol a snížení hmotnosti o 3-4 kg. Indikací pro pokračování v léčbě je dále posílena v snížení hmotnosti odpovídající 5 %. Liraglutid diabetes či cukrovka (Victoza) má dobrý metabolický účinek a byl pozorován ve studiích ke snížení kardiovaskulární mortality o 22% u pacientů se zavedeným kardiovaskulárním onemocněním (studie LEADER). Národní zdravotní a sociální výbor proto doporučil v aktualizaci národních pokynů v květnu 2017 vysokou prio Victozu u diabetu 2.typu se zavedeným kardiovaskulárním onemocněním.

Celkově to naznačuje nízký cukr zdraví, že tato skupina

To může být podáván v jedné dávce, první týden 0,6 mg / den v dopoledních hodinách s.C. a druhý týden zvýšit na 1,2 mg denně-na snížení počáteční nevolnost. It can be given down to eGFR 15 I.E. even during dialysis.

Dalším analogem GLP1 na trhu je lixisenatid zdraví (Lyxumia). Lyxumia má delší dobu výkonu než Byetta, ale kratší než ty dlouhodobě působící, jako je Victoza a Trulicity. Lyxumia má dobrý vliv na nárůst lékařská pozorování diabetes či cukrovka postprandiálního nízký cukr. Trulicity ukázala v PŘETOČIT studie snížení kardiovaskulární morbidity také u pacientů s diabetem 2. Typu pouze s mnohočetnými rizikovými faktory.

Za účelem prevence nebo zpomalení diabetických, diabetes či cukrovka

Týdenní přípravky GLP1 analogy jsou uvedeny s přínosem pro pacienty s obtížemi při správě jejich léky, nebo zjistíte, že každý den injekce jsou horší, než jednou týdně. V říjnu 2018 byl zaregistrován semiglutid (Ozempic), který může být podáván jednou týdně v injekci. Tento lék také prokázal pozitivní kardiovaskulární účinky kromě účinku na snížení hladiny glukózy v krvi. To navíc dává jen něco málo přes 15 mmol na krtka lepší HbA1c.

Všichni pacienti s diabetem typu 2 dříve nebo diabetes či cukrovka později potřebují inzulín teoreticky.

Za účelem prevence nebo zpomalení diabetických, diabetes či cukrovka Vazba na PM ” léčba inzulinu u diabetu 2. typu” Link to PM ” Questions & Answers on the treatment of Type 2 diabetes lékařská pozorování” V diabetu Typu 2, bylo prokázáno, že kromě běžné antidiabetické terapie, dalších rizikových faktorů, jako je krevní tlak, krevní lipidy, kouření a mikroalbuminurie nízký cukr by měly být také optimalizovány. Za účelem prevence nebo zpomalení diabetických komplikací je třeba zvážit cílenou léčbu proti speciálním orgánovým systémům (kromě specifické léčby diabetu).

Renální-diabetická nefropatie. Zhoršená funkce ledvin u diabetu je způsobena kapilárním poškozením glomerulů ledvin aktivni diabetik a je charakterizována zvýšeným únik albuminu (proteinu) v moči. Funkce ledvin se postupně zhoršuje.

Stárnutí samo o sobě vede k poruše funkce ledvin lékařská pozorování. Všimněte si, že hodnota s-kreatininu začíná stoupat pouze tehdy, když pacient ztratil asi polovinu funkce ledvin. Jiné onemocnění ledvin by mělo být podezřelé z rychle se zhoršující funkce ledvin, poškození ledvin bez albuminurie a v případech, kdy je přítomna současná hematurie (2 + pro červenou nebo více u močové tyčinky).

U prokázané aktivni diabetik diabetické nefropatie by se měla

Zvážit vysazení ACE inhibitorů nebo 2 blokátorů v případě zvýšení s-kreatininu (>150-160) nebo v případě známek hyperkalémie. Metformin je exponován eGFR pod 45 ml / min. Roční kontrola Airy, s-kreatininu a krevního tlaku u všech pacientů. U prokázané diabetické nefropatie by se měla léčba zaměřit na optimální hladinu cukru (HbA1c) a regulaci krevního tlaku.

Tlak. Několik studií prokázalo hodnotu aktivní léčby krevního tlaku u diabetických pacientů do věku 75-80 let aktivni diabetik (zejména prevence cévní mozkové příhody). Národní pokyny pro Diabetes hovoří o cílovém krevním tlaku u diabetických pacientů s mikroalbuminurií až do 130/80 mmHg a u mikroalbuminurie nebo vysokého s-kreatininu. Pro ostatní je léčebný cíl považován za 140/85 mmHg.

Při hodnocení před zahájením léčby je třeba vzít v úvahu:

  • Věk
  • Další rizikové faktory
  • Známé komplikace
  • Očekávané přežit
  • Rizika léčby (polyfarmacie)

V případě souběžné albuminurie aktivni diabetik, nefropatie nebo známého kardiovaskulárního onemocnění je důvod zintenzivnit léčbu a zaostřit cíl.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno