Aktivní diabetik | Pohyb a diabetes

0
Rate this post

Pokud chceme, aby léčba diabetu byla úspěšná, její nedílnou součástí by se měla stát i pravidelná pohybová aktivita provozovaná nejlépe každý den. Je ovšem třeba nalézt optimální pohybovou aktivitu. Přivyknout si na pravidelný pohyb je důležité zvláště zpočátku u těch, kteří již několik let (či desítek let) nic nedělali. Je třeba začít velmi pomalu, aby nedošlo k přetížení kloubů, úponů jednotlivých zatěžovaných svalů, a tím k následnému ještě většímu pohybovému omezení.

Vhodná pohybová aktivita snižuje hodnotu glykémie a zlepšuje schopnost tkání zpracovat cukr. Snižuje krevní tlak a hladinu tuků v krvi. Zvyšuje fyzickou zdatnost a funkční stav. Rovněž má pozitivní vliv na psychiku a působí proti depresím.

Základní pravidlo zní: CVIČIT DENNĚ

Vhodné pohybové aktivity pro diabetiky starší 50 let jsou: 

 • chůze (avšak rychlostí 4–6 km/hod., pokud to dovolí zdravotní stav)
 • Nordic walking (chůze se speciálními hůlkami)
 • Cross trainer (trenažér umožňující elipsovitý pohyb, šetrný především ke kloubům)
 • posilování
 • plavání (nevhodné pro pacienty s „diabetickou nohou“)
 • jízda na kole
 • jogging
 • cvičení s fitbally (gymnastický velký nafukovací míč)
 • aqua aerobik

Pohybová aktivita by měla trvat alespoň 30 minut, ideálně pak 60 minut denně. Pokročilejší mohou provozovat pohybovou aktivitu kolem 45 minut o intenzitě blížící se anaerobnímu prahu.

Nevhodné pohybové aktivity pro diabetiky starší 50 let jsou:

 • adrenalinové sporty
 • sporty, u nichž existuje větší riziko úrazu či poranění dolních končetin
 • dlouhotrvající fyzické aktivity (tj. trvající hodiny) – mohou navodit hypoglykémii, jež může trvat
i hodiny po skončení fyzické aktivity
 • opakované sprinty, jež by rovněž mohly navodit hypoglykémii
MĚJTE VŽDY NA PAMĚTI, ŽE JE NUTNÉ DBÁT NA PREVENCI ZRANĚNÍ A VZNIKU HYPOGLYKÉMIE PŘI I PO CVIČENÍ!

Přestože fyzická aktivita, resp. cvičení patří k základním postupům v léčbě obezity i cukrovky 2. typu, je potřeba dodržovat určité zásady, aby nedocházelo k negativním účinkům. Řiďte se těmito radami.

 1. Hypoglykémie u pacientů, kteří užívají léky snižující hladinu cukru (inzulín, některé tablety), se může projevit až do 24 hodin po cvičení.
 2. Za hypoglykémie, které se objevují zvláště zpočátku po cvičení, může většinou stres ze cvičení nebo nevhodná forma cvičení.
 3. Adrenalinové sporty jsou nevhodné pro diabetiky – zvláště pro pacienty s tzv. labilním diabetem (velké výkyvy hladiny cukru).
 4. Pro pacienty, kteří mají před cvičením glykémii více než 14 mmol/l a mají v moči přítomny ketolátky, je cvičení nevhodné. Pokud nejsou ketolátky přítomny, je nutná časná kontrola, zda nedochází k vzestupu cukru. Dále je nutná časná a pozdní kontrola po cvičení. Dostatečná náhrada tekutin je samozřejmostí.
 5. Při glykémii pod 5,5 mmol/l u pacientů užívajících hypoglykemizující léky je před cvičením vhodné nejprve doplnit sacharidy až do vzestupu glykémie.
 6. U diabetiků s retinopatií (postižení očních cév) je naprosto nevhodné posilování, resp. anaerobní zátěž.
 7. Monitorování glykémie pomocí glukometru před, v průběhu a po cvičení je zcela zásadní pro získání informací o vlivu určité fyzické zátěže na kompenzaci diabetu.
 8. Diabetik by měl u sebe vždy mít tzv. snack neboli potraviny umožňující rychlé zvýšení 
glykémie pro případ, že se u něj objeví hypoglykémie nebo její příznaky. Vhodné je např. ovoce a tyčinky s vyšším obsahem sacharidů

Pokud máte diabetes 1. typu, buďte obezřetní, neboť hrozí častěji riziko hypoglykémie. Nikdy nesportujte na lačno! Zvolte spíše vytrvalostní a silové cvičení.