Obvykle hladina cukru v krvi nalačno ráno a nízký cukr výzkum zdraví?

0
Rate this post

Jako alternativa k měření z konečku prstu, tam jsou senzory, které dávají hodnotu cukru v krvi, když čtečka se přiblíží k senzoru umístěnému pod kůží. V závislosti na modelu může senzor také přenést výsledek přímo do čtečky.

Pacient by měl mít jasné číselné cíle na vlastní měření hladiny glukózy v krvi: obvykle hladina cukru v krvi nalačno ráno pod 7 mmol / l, dvě hodiny po jídle pod 10 mmol / l a krevní tlak pod 140/80 mmHg. Obecný cíl HbA1c je nižší než 53 mmol / l (méně než 7 %). Nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie).

Hladina cukru, výzkum zdraví v krvi je příliš nízká

Hladina cukru v krvi je příliš nízká, pokud hodnota je nižší než 4,0 mmol / l. nejčastější příčiny hypoglykémie jsou příliš mnoho inzulínu ve vztahu k třeba (například v noci), cvičení, které snižuje potřebu inzulinu, příliš rychle inzulínu v průběhu jídla a hojnější příjem alkoholu.

Hladina cukru, výzkum zdraví v krvi je příliš nízká

Příznaky hypoglykémie jsou třes, třes rukou výzkum zdraví, nervozita, palpitace (zrychlená srdeční činnost), pocení, hlad a pocit slabosti. Příznaky zmírnit během deseti až patnácti minut, pokud pacient požije sacharidy, které jsou absorbovány rychle, jako tablety glukózy, cukr, med, džus nebo ovoce (banán, jablko nebo pomeranč).

Pokud je hladina cukru v krvi klesne pod 3, pacient pociťuje neurologické příznaky, jako je necitlivost rtů a prstů, poruchy zraku, závratě, únava, změny chování – a pokud hladiny cukru v krvi se stává opravdu nízká (pod 2), pacient může dojít k křeče a bezvědomí.

Je dobré vyprávět o příznacích nízké hladiny cukru v krvi pro členy rodiny a přátele, aby mohli rozpoznat příznaky a včas dát pacientovi sacharidy. Měřiče glykémie a testovací tyčinky (měření plazmatické glukózy z konečku prstu)

Pacienti s inzulín-dependentní diabetes dostávají měřiče a pokyny od diabetologické sestry. Prostřednictvím jednotky pro distribuci předmětů vlastní péče dostává pacient testovací pásky na měřič glykemie, lancety výzkum zdraví a v případě potřeby i další pečovatelské předměty potřebné pro péči o cukrovku. Předměty péče jsou součástí lékařem předepsané léčby a potřeba je zaznamenána v plánu péče.

A v případě potřeby nízký cukr i další pečovatelské

Měření pomocí senzoru (měření hladiny glukózy ve tkáňové tekutině pod kůží). Hladina glukózy může být kromě krevních testů měřena senzorem buď průběžně, nebo pravidelně. Senzor měří obsah glukózy ve tkáni pod kůží. Pacient sám mění senzor v intervalech od šesti do čtrnácti dnů. Měření senzorů lze použít pro kontinuální sebesledování nebo periodicky, například k řešení problémů s léčbou nebo před příjezdem návštěv.

Při měření glykémie (viz Obrázek 1) se výsledky snímače přenášejí předáním čtečky v blízkosti vysílače. Čtečka ukazuje současnou hladinu glukózy a navíc hladinu v předchozích osmi hodinách. Zařízení zobrazuje hodnotu glukózy a výzkum zdraví pomocí šipky udává směr, kterým se hodnota ubírá. Předchozí hodnoty glukózy jsou zobrazeny jako křivka.

Měření výrazně usnadňuje sebeúctu. To trvá jen sekundu nízký cukr, a, pokud je to nutné, může být provedeno přes svrchní oděv. Bleskový senzor se nevyskytuje při příliš vysoké nebo nízké hladině cukru v krvi.

A v případě potřeby nízký cukr i další pečovatelské

Existují také senzory, které průběžně měří a doprovázejí obsah glukózy ve tkáni pod kůží. Snímač instalovaný pod kůží automaticky přenáší výsledky čtečce v intervalech 1 až 5 minut. Zařízení lze nastavit na alarm při příliš nízkých nebo příliš vysokých hladinách glukózy. Může být také připojen k inzulínové pumpě a nastaven tak, aby zastavil inzulín, pokud hladina glukózy klesne příliš.

Měření výrazně diabetes či cukrovka usnadňuje sebeúctu, aktivni diabetik

Ostatní nástroje pro výzkum zdraví vlastní monitorování. Data z měřičů a čidel může být dopravena, např. diabetes či cukrovka na zdravotní péči nebo těm, nízký cukr související s různými druhy aplikací a aplikací v chytrých telefonech. To lze použít například při léčbě dětí, mladých lidí nebo starších osob a při dálkových přijímacích činnostech.

Léčba inzulínem. Zdravý člověk má vždy inzulín v krvi. Léčba inzulín-dependentního diabetu je vždy inzulín. Existují různé inzulínové přípravky: rychlé, krátké, střední, dlouhé a ultrazvukové. Lékař píše B certifikát pro speciálně předepsané léky. Pacient s diabetem 1.typu obdrží také potvrzení o odpočtu invalidity v době zdanění.

Vícedávková léčba. Při vícedávkové terapii (viz Obrázek 2) se používají dva různé typy inzulínu: stravovací inzulín a bazální inzulín. Dlouhodobě působící bazální inzulín pokrývá potřebu inzulinu výzkum zdraví v průběhu noci a mezi jídly a přímo působící inzulín (jídlo inzulínu diabetes či cukrovka) je aplikován před jídlem. Přímo působící inzulín typy jednat rychle, během deseti až dvaceti minut, a jsou používány jako jídlo inzulinu a inzulinové pumpy.

Meal insulinum. Přímý účinek jídla inzulin se podává před jídlem. Dávkování závisí na obsahu sacharidů v jídle, hodnota glykémie před jídlem aktivni diabetik, a množství cvičení před nebo po jídle. Bazální inzulín. Dlouhodobě působící bazální inzulín reguluje hladinu glukózy v noci a mezi jídly. Aplikuje se podle sebe-měření nebo podle hodnot senzorů.

Dlouhodobě působící bazální inzulín

Trvání účinku dlouhodobě účinkujícího detemirinzulinu je přibližně 12-24 hodin a obvykle se podává dvakrát denně, obvykle ráno a večer. Glargin 100 působí asi 20-30 hodin a glargin 300 ještě déle. Obvykle se aplikují jednou denně, což platí i pro degludekinsulin působící 33-42 hodin. Další informace o injekci inzulínu 1 (ve finštině) a výběru a kontrole míst vpichu 2 (ve finštině) naleznete v elektronickém doplňkovém materiálu doporučení.

Inzulinová pumpa – nízký cukr. Při léčbě inzulínovou pumpou (viz obrázek 3) diabetes či cukrovka se inzulín s přímým účinkem podává nepřetržitě pod kůži a nahrazuje pacientův chybějící inzulín. Dávkování čerpadla je přizpůsobeno individuálním potřebám každého pacienta. Jídlo a korekční inzulín se dodávají s pumpou podle stejných zásad jako při injekční terapii.

Dlouhodobě působící bazální inzulín

Použití inzulinové pumpy vyžaduje zvláštní znalosti a léčba je zahájena, a proto je sledována ve specializované zdravotní péči nebo na diabetické jednotce v primární péči. Pro pacienta s čerpadlem léčba by měla být vždy záložní plán pro léčbu diabetu a náhradní inzulín aplikovat s ohledem na funkční poruchy v čerpadle.

Léčba inzulínovou pumpou se stává častější ve Finsku, zejména u diabetu typu 1. Podle odhadu jednoho výrobce bylo v roce 2016 použito 6 000 čerpadel aktivni diabetik (přibližně 13,5 procenta pacientů s diabetem 1.typu). Jeho použití se u dětí zvláště zvyšuje: nízký cukr zčásti již má více než 50 procent inzulinové pumpy. Bylo zjištěno, že léčba pumpou je účinná a bezpečná i během těhotenství.

Následky spojené s diabetem

Retinální onemocnění oka (retinopatie) způsobené diabetem. Změny v oku v důsledku poškození kapilárních cév sítnice se nazývají retinopatie. Oči diabetika by měly být vyšetřeny při diagnostice onemocnění, s výjimkou dětí mladších deseti let. Pak se každý druhý rok vyšetřují diabetici typu 1 a diabetici typu 2 podle individuálního posouzení. Sledování je častější, pokud byly zjištěny změny ve fundu. Lze předejít změnám fundusu a vývoj již nastávajících změn lze zpomalit účinnou léčbou cukru v krvi a krevního tlaku.

Poruchy nervového systému aktivni diabetik (neuropatie) nízký cukr u diabetu. Nervové změny, které se vyskytují v důsledku diabetu, se nazývají neuropatie. Příznaky neuropatie mohou zahrnovat brnění, necitlivost, pocit bezvědomí nebo bolest, například, v noze. Nervové změny nohou zvyšují riziko vředů nohou a amputací.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno