Mírně zvyšují dávku správná strava v důsledku gastrointestinálních, péče o zdraví

0
Rate this post

Gastrointestinální vedlejší účinky (plyn, nadýmání, průjem) se často objevují v dávkách vyšších než 2 g za den – mírně zvyšují dávku v důsledku gastrointestinálních poruch. Začněte tedy s 0,5 g x 1. 3 0,5 g x 2. Po dalším 3 v 0,5 g x 3. Nakonec, po 3 v 0,5 g x 4 nebo 1 g x 2, pokud to pacient toleruje.

Před jídlem (x 2-3) péče o zdraví nebo v jedné dávce před večeří / v noci. Existuje riziko rozvoje laktátové acidózy správná strava se souběžnou akutní sepsou, kardiogenní otřesy v případě zástavy srdce nebo srdečního selhání, stejně jako u užívání drog, kontrast. Metformin je proto v těchto situacích vystaven.

Staré sebevražedné lékařství správná strava

Kontraindikace. Těžké srdeční selhání. Selhání jater. Odhadovaná GFR menší než 30 ml / min pro dávku 45 ml / min by měla být upravena podle renálních funkcí pacienta a snížena na 0, 5 g x 2. Alkoholismus. To nefunguje dobře, katabolický pacient. Lék není vhodný pro chudé pacienty s výživou, vedlejší účinky v gastrointestinálním traktu mohou dále potlačit chuť k jídlu. Metformin může způsobit deficit vitaminu B12 a může být nutná náhradní terapie správná strava (Behepan, Betolvex).

Definice B12 by proto měla být prováděna každé dva roky. Metformin by měl být vysazen nejméně 48 hodin před intravenózním podáním kontrastní látky (např. Urografie, angiografie, péče o zdraví břišní nebo kontrastní CT mozku). Znovu se podává v normální hladině s-kreatininu. SULFONYLUREA (SU DROGER) – glibenklamid (glibenklamid, Daonyl)

Staré sebevražedné lékařství správná stravaLéky SU dlouhodobě zcela dominují při orální léčbě diabetu 2. typu (glibenklamid, glipizid), ale v současné době jsou předepisovány pouze v zemích se slabou ekonomikou. Indikace jsou v současné době k dispozici pouze pro určité formy monogenního diabetu. Funguje tak, že uvolňuje více inzulínu z pankreatu.

V průběhu let se účinek únavy na beta buňky produkující inzulín snižuje. Inzulinová terapie by měla být přepnuta správná strava péče o zdraví na inzulínovou terapii. To by mělo být provedeno také v případě, že u pacienta dojde k selhání jater nebo ledvin.

Maximální denní dávka pro glibenklamid (glibenklamid, Daonyl) je 7,0 mg a pro glipizydu (Mindiab) diabetes či cukrovka – 10 – 15 mg R. O. při vyšších dávkách je tento efekt často pozorován, pokud se hladina cukru v krvi zhoršuje. Měla by být předepsána minimální dávka léku.

Dávkování péče o zdraví se provádí jednou denně – diabetes či cukrovka

Věnujte pozornost riziku akumulace dlouhodobých su. Dávka léku by měla být snížena u starších pacientů a měla by být v této skupině přerušena, aby se zabránilo příjmu inzulínu. Když je hladina s-kreatininu zvýšena diabetes či cukrovka, je podroben dlouhodobě působící su. Novonorm lze také použít pro selhání ledvin.

SU by neměly být kombinovány s inzulínem, protože jak zvyšují riziko hypoglykémie-inzulínové kómy správná strava a navíc zvyšují hmotnost Su drogy mají poločas rozpadu 2-4 hodiny a trvání účinku nejméně 24 hodin.

Poškození jater, stejně jako u s-kreatininu> 200, péče o zdraví významně zvyšuje poločas rizika koncentrace účinné látky v krvi. V těchto případech by mělo být léčivo přerušeno a nahrazeno inzulínem, protože může dojít k dlouhodobé a těžké hypoglykémii.

V případě hrozící gangrény nebo kritické ischémie by měly být cukry nahrazeny inzulínem. SU-LIKE FARMACEUTICALS Repaglinid (Novonorm) diabetes či cukrovka správná strava byl zaregistrován zdraví v roce 1998.

Dávkování péče o zdraví se provádí jednou denně - diabetes či cukrovka

Má přibližně stejný účinek jako staré cukry, ale poločas rozpadu pouze půl hodiny a trvání účinku je maximálně 6 hodin. Stejně jako SU patří do skupiny léčivých přípravků na cukrovku, které jsou považovány za archaické a v současnosti se používají převážně v zemích se slabou ekonomikou.

Teoreticky existuje nižší riziko hypoglykémie a její akumulace. Novonorm se užívá těsně před jídlem (0,5–4 mg denně). Žádné jídlo, žádné pilulky! Začněte s 0,5 mg P. O. před hlavním jídlem (2-3krát denně) a dávku zvyšte po 1-2 týdnech. Po užití dalších SU nebo metforminu (Glucophage) můžete začít s 1 mg x 2-3 s. (O).

Žádné jídlo, žádné pilulky aktivni diabetik!

Acarbose (Glukobay) účinkuje snížením absorpce disacharidů ve střevech po jídle. Tableta se užívá před prvním žvýkáním jídla. Potlačením postprandiálního zvýšení hladiny cukru v krvi se hladiny A1C snižují. Glucobay je vhodný pro osoby s nadváhou (lék neutrální vůči hmotnosti) a starší pacienty diabetes či cukrovka, pokud nehrozí žádné závažné vedlejší účinky.

Akarbóza může být použita samostatně nebo v kombinaci s Metforminem, SU nebo inzulínem. Některé studie ukazují, že léčba akarbózou může snížit riziko srdečního infarktu a aktivni diabetik vysokého krevního tlaku.

  1. Je velmi důležité začít s opatrností. Začněte s nejnižší silou tablety 1×1, titrujte po 3 týdnech na 1×2 a po 3 týdnech zvyšte dávku na 1×3. Maximální dávka je 100 mg X3. Tato pečlivá titrace dávky snižuje riziko nepříjemných vedlejších účinků gastrointestinálního traktu (nadýmání).
  2. Gastrointestinální vedlejší účinky by měly časem zmizet. Vzhledem péče o zdraví k těmto vedlejším účinkům dostává méně než jedno procento švédských pacientů s diabetem typu 2 tento lék kvůli:

Žádné jídlo, žádné pilulky aktivni diabetik!Studie STOP-nappy a metaanalýza mnoha studií ukazují, že Glukobai má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém a ovlivňuje metabolickou kontrolu. Akarbóza má svůj vlastní kardiovaskulární účinek a snižuje riziko infarktu asi o 60%. Výsledkem je, že lék dostává určité oživení. Ale tento výzkum aktivni diabetik byl později zpochybněn.

Pioglitazon (Actos) Přidání metforminu v případě nízké síly u vysoké nadváhy s vysokou inzulinovou rezistencí. Problematické nežádoucí účinky profilů zahrnují riziko rizika srdečního selhání a zlomenin u žen. Za zmínku stojí i to, že pro ty, kdo jsou novým zákonem, by mělo být naživu a odolné vůči rezistenci vůči nemoci z raného dětství. Při vysokém riziku retence tekutin nebo srdečního selhání by měla bút léčba přípravkem Actos ukončena. Hypoglykémie způsobuje u pacientů s inzulinovou terapií obezitu.

Sitagliptin (Januvia) nebo linagliptin (Trajenta)

Inhibitory DPP4 inhibují degradaci GLP – 1 (glukagon-like peptide 1), zcela nového perorálního antidiabetika pro diabetes 2.typu.

Droga skupina má relativně málo vedlejších účinků aktivni diabetik, srovnávána s placebem a nezvyšuje riziko hypoglykémie. Lze jej použít u většiny pacientů i u renálního selhání až po dialýzu se sníženou dávkou.

Lék se podává spolu s léčbou metforminem, glitazonem. Vyžadují, aby pacient měl vlastní produkci inzulinu, tj. lék je nestabilní relativně brzy u diabetu typu 2. Mohou být poskytnuty s výhodou, například pro profesionální řidiče, autobusy a taxi, protože riziko hypoglykemie v monoterapii neexistuje.

Studie prokázaly neutrální účinnost v případě kardiovaskulárního onemocnění, tj. žádné zvýšené riziko. Inhibitory SGLT2 Lék, který zvyšuje vylučování glukózy močí, byl registrován v létě 2013 v Evropě a Švédsku. Dapagliflozin (Forxiga) je prvním lékem v této nové skupině tzv. inhibitorů SGLT2. Empagliflozin (Jardim) and canagliflozin (Invokan) are also available for several years.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno