DIABETES A VZP

0
Rate this post

CUKROVKA A VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ČR

V Česku může být více než milion diabetiků. Podle statistik se loni léčilo na cukrovku přes 825 tisíc lidí. Drtivá většina případů, 92 procent, jsou lidé s diabetem typu 2, u kterých hraje důležitou roli prevence. Dalších 200 tisíc lidí o své nemoci neví, a tak se ani neléčí.

V OBLASTI LÉČBY CUKROVKY 3,4 MILIONU KORUN ROČNĚ

Všeobecná zdravotní pojišťovna považuje péči o pacienty s diabetem a prevenci šíření cukrovky v souvislosti s obezitou za jednu ze svých priorit – hlavní stránka. Je to logické-více pacientů (v loňském roce to znamenalo nárůst o 19 000 ve srovnání s předchozím rokem), roste četnost chronických komplikací (v loňském roce jich bylo téměř 240 000), rostou náklady na zdravotní péči, tím více, že moderní léčba je stále dražší. Částka, kterou VZP platí za léčbu diabetiků, neustále roste. Odhadované náklady na léčbu všech pojištěnců VZP s diabetem (tedy služby, léky a zdravotní péči)pro období roku 2012 jsou 3,4 miliardy korun. Zahrnuty jsou také všechny potřebné uvedené vyšetření a léčba pacientů s diabetem v ordinacích specialistů-oftalmologů, nefrologů, terapeutů, kardiologů a dalších. tato léčba není omezena.

AKTIVNĚJŠÍ ZAPOJENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ JE ŽÁDOUCÍ

Na klinikách praktických lékařů podporuje VZP také péči o nekomplikované diabetiky typu 2 v rámci komplexní péče o registrované pojištěnce. To pravděpodobně uvolní možnosti specializované péče pro diabetiky k léčbě diabetiků typu 1. složitější pacienti s diabetem 2 typu. Všechny léky jsou k dispozici ve státním systému zdravotního pojištění, a to jak v souladu s pravidly pro jejich vrácení, a to jak pro diabetiky, tak i pro všeobecné lékaře.

Ambulantní péče pro diabetiky rozhodně není nedostatečně financovaná. Na druhou stranu, VZP v současné době poskytuje velkou podporu ambulantní diabetologické péče, se zaměřením jak na dostupnost této péče, a na úhradu poskytovaných služeb. Pro lékaře je podpora a další bonusy za kontroly, preventivní, náhradu nákladů, kromě sjednocené platby kapitalizace a účinnosti, ocenění v rámci projektu “AKORD”, možnost uzavření smluv na péči o nieskomplikowanymi diabetici typu 2, která je rovněž vyplácena v průběhu výplaty kapitalizace, a kromě toho, výkon je v rámci metod POCT, které umožňují kontrolovat hladinu glykovaného hemoglobinu přímo v ordinaci, bez nutnosti odeslání pacienta na výzkumu v laboratoři.

Současně VZP se stará o správné péči o diabetykami v běžných lékaři ‘úřady, protože kvalita léčby lékaři’ úřady společných ovládat přes systém kódy VZP měřené hladiny glykovaného hemoglobinu a pro sledování pacientů mezi lékaři rodinnými a diabetologami.

PREVENCE A SPRÁVNÁ PÉČE

Podle VZP je pro diabetiky nejdůležitější skutečně správná péče, což znamená také prevenci komplikací, kvalitní dispensaci a dobrou spolupráci mezi diabetologem a rodinným lékařem. Výrazné úspory v léčbě diabetu lze dosáhnout díky ekonomickému předpisu vydávanému lékaři a také zvýšením odpovědnosti pacienta a dodržováním léčebného režimu.

Na klinikách диабетологов DRÁHY hradí kromě potřebných standardních služeb pro vyšetření a léčbu diabetiků i služby jejich vzdělávání a reedukace, které to nijak neomezuje – omezení stanoví seznam zdravotnických služeb. To zahrnuje cílené vzdělávání diabetika lékařem, převrácení pacienta s diabetem a jeho blízké zdravotní sestry, stejně jako školení o používání inzulínu zdravotní sestrou. Hlavním cílem těchto vzdělávacích služeb-pokyn pacientů s diabetem o potřebných změnách životního stylu, o správném přístupu k léčbě a o nutnosti režimu, stravy a dalších prostředků léčby.

VZP dlouhodobě poukazuje na nutnost zvýšení odpovědnosti samotných pacientů. Jak v přístupu k nemoci v souladu s potřebnými schématy chování pro diabetiky, u nichž je již diagnostikováno onemocnění, a to zejména v přístupu zbytku populace k účasti na pravidelných preventivních studiích. Mohou výrazně přispět k včasné identifikaci pacientů s diabetem. Pokud pojištěný provozuje pravidelné preventivní prohlídky, během kterých se systematicky laboratorní vyšetření moči a krve se zaměřením na diagnostiku tohoto onemocnění, by nemělo být, aby se jejich nemoc nebyla zjištěna včas.

Kromě toho, že VZP podporuje včasné odhalení cukrovky přes různé veřejné akce, jako jsou Dny zdraví, pokud lidé mohou, mimo jiné, zdarma měřit hladinu cukru v krvi, publikovat publikace na toto téma, rozšiřovat znalosti v časopisech, atd.

ZÁKLADNÍ INSPEKCE JSOU ZÁKLAD!

VZP klade velký důraz na správné zavedení preventivních prohlídek-kromě platu v kombinaci s kapitálovými ukazateli jsou placeni pouze praktičtí lékaři, ale také dotováni. Při celkové preventivní vyšetření lékařem je běžná praxe a hladina glukózy v krvi se určuje každé dva roky do věku 18 let, a pak po 40 let; u těhotných žen je orální test na glukózu je součástí doporučených postupů péče.