Aktivní pacient s diabetem | Co je to diabetická nemoc?

0
Rate this post

Diabetes mellitus, dále známý jako diabetické problémy nebo krátce diabetické problémy, je stav, kdy lidské tělo není schopno udržet koncentraci cukru v krvi v normálních mezích. To má za následek vyšší koncentraci cukru v krvi, protože tělo má málo inzulínu na snížení hladiny glukózy v krvi. Pokud se tento problém neléčí nebo se léta neléčí, může způsobit poškození některých tkání.

Existují dva druhy cukrovky:

  • Diabetes mellitus 1. typu – úplná absence inzulinu, klient je závislý na léčbě inzulinem.
  • Diabetické problémy 2. typu – relativní nedostatek inzulinu, minimalizovaná úroveň citlivosti tkání na inzulin v důsledku nadbytku tuku a nedostatku cvičení; pacient je léčen dietním plánem a také tabletovými počítačovými léky (tzv. zubními antidiabetiky); pokud to téměř nestačí, může být při léčbě využit také inzulin.

Ještě obvyklejším typem diabetu mellitu je diabetes mellitus 2. typu, který patří ke způsobu života. Tento druh diabetes mellitus, který je považován za stav světa a také je v současné době velmi rozšířený. V České republice se s tímto onemocněním léčí zhruba 800 tisíc lidí.

Proč je cukrovka nebezpečná?

Glukóza má schopnost vázat se na určité tělesné rámce a také tato vazba je pro tyto složky těla destruktivní. Když je koncentrace cukru v krvi typická, probíhá tento postup na extrémně malé úrovni, a proto dokonce bez následků. Nicméně okolnosti jsou jiné, když se koncentrace cukru v těle výrazně zvýší, protože se zvýší i pravidelnost těchto “škodlivých” postupů. Pokud je koncentrace glukózy v krvi (glykémie) vysoká a trvá velmi dlouho, reparační schopnosti organismu již nejsou schopny zastavit jakékoli poškození. Pokud tedy vysoká koncentrace cukru ovlivňuje organismus po mnoho let, může dojít k trvalému poškození některých tělesných orgánů, zejména očí, ledvin, periferních nervů a také cév.

Velmi záludnou skutečností je, že hyperglykémie neškodí, a pro řadu jedinců platí, že “co neškodí, není třeba léčit”. Nicméně to je zásadní omyl, protože vysoká glykémie má na organismus dlouhodobě negativní důsledky. Pro zjednodušení rozdělujeme v rámci tohoto efektu dva druhy postižení. Prvním jsou tzv. zvláštní obtíže diabetes mellitus, jejichž růst je pečlivě spojen s hyperglykémií, a tedy i s diabetickými problémy Druhým jsou kardiologické problémy, neboť hyperglykémie dramaticky zvyšuje aterosklerózu, a tedy ovlivňuje kardiovaskulární zařízení, tj. kapiláry, a tedy i srdce.

Komplikace cukrovky

Trvalé problémy diabetiků jsou důsledkem dlouhodobého působení (řádově roky) vysoké koncentrace cukru v krvi (hyperglykémie) na buňky a jsou také hlavním nebezpečím spojeným s diabetem. Během tohoto působení se glukóza váže na některé základy určitých tělesných buněk. Proto dochází k jejich poškození, což může v konečném důsledku vést k poškození nebo úplné ztrátě funkce určitých tělesných orgánů.

Jsou to: postižení oka (diabetická retinopatie): významem je poškození drobných cév sítnice, v závažných případech může dojít ke krvácení do sítnice a sklivce. Pokročilé změny mohou vést až k úplné slepotě. Diabetes je zodpovědný za největší procento slepých osob na světě.

Neurologické postižení (polyneuropatie diabetika): Dochází k poškození nervových vláken, zejména zevních nervů, což může v delším časovém období způsobit ztrátu citlivosti kůže, poruchu inervace vnitřních tělesných orgánů a také velmi nepříjemné mučivé příznaky (pálení, píchání rukou nebo nohou).

Poškození ledvin (diabetická nefropatie): poškození filtrační membránové kostry ledvin vede ke zvýšené propustnosti pro zdravé bílkoviny a také k postupné degeneraci funkce ledvin, což může vést k selhání ledvin a nutnosti dlouhodobé rutinní hemodialýzy (filtrace krve pomocí přístrojů v nemocnici) nebo transplantace ledvin.

Poškození srdce a také kapilár: stav věnčitých tepen nebo anémie je onemocnění vyvolané aterosklerózou (nazývanou také rez) kapilár. Ateroskleróza znamená ukládání hrubé a také tukové tkáně na povrchu stěny kapiláry, což způsobuje postupné zužování jejího lumen. Jejím nejškodlivějším projevem je zúžení kapiláry zásobující srdeční svalovou hmotu, což může vést k infarktu myokardu. Kromě toho však mohou být ovlivněny i cévy zásobující krev nebo mozkové cévy snížených končetin. Vysoká glykémie podstatně urychluje proces aterosklerózy a diabetik je z tohoto důvodu mnohem více ohrožen některými přidruženými chorobami než “nediabetik”.

Ano, může. Podstatou léčby diabetu mellitu 2. typu je do značné míry změna životního stylu směrem k větší fyzické aktivitě a zlepšení stravovacích návyků, které vedou k postupnému snižování hmotnosti. Při léčbě diabetu mellitu pomáhá také řada léků, které snižují koncentraci cukru v krvi.

Přestože jsme si podrobně popsali řadu potíží, které mohou diabetické problémy způsobit, není třeba se jich při stanovení diagnózy obávat. Riziko výskytu těchto obtíží je velmi malé, pokud se diabetické problémy vhodně léčí. Přesto je důležité důsledně dodržovat pokyny lékaře i dietologa a také co nejdříve zahájit léčbu.

Jak přesně se kontroluje správnost léčby?

Při pravidelných konzultacích u lékaře, které musí být minimálně dvakrát ročně, se z krve stanovuje kritérium HbA1c, známé také jako glykovaný hemoglobin nebo dlouhý cukr. Z jeho hodnoty lze odvodit, jaká byla průměrná hodnota glykémie v posledních 3 měsících. Pokud je naměřená hodnota v běžném rozmezí, je léčba správná, pokud ne, měla by se terapie změnit.

U zdravého a vyrovnaného člověka se musí hodnoty HbA1C pohybovat v rozmezí 20-42 mmol/mol. U diabetika existují 3 hodnoty HbA1C, které odrážejí úroveň vyřešení diabetu:.

  • Hladina až 42 mmol/mol – výborná.
  • Hodnoty 42-53 mmol/mol – přijatelné.
  • Hodnota nad 53 mmol/mol – nevhodná.

Rutinní vyšetření očí a také ledvin by mělo být prováděno nejméně jednou ročně jako součást sledování diabetika. Tato hodnocení jistě odhalí, zda diabetes již nějakým způsobem nepoškodil příslušné tkáně. Pokud ano, měla by být přijata určitá preventivní nebo léčebná opatření.