Zvědavý diabetik | Co je to diabetes?

0
Rate this post

Diabetes mellitus, dále nazvaný diabetes mellitus, je onemocnění, při kterém tělo není schopen udržet koncentraci krevního cukru (glukózy) v krvi během typické limity. Výsledkem je vyšší zaměření cukru v krvi, vzhledem k tomu, že tělo má málo inzulínu, což snižuje hladinu cukru v krvi. Pokud se tento stav po mnoho let neléčí nebo nedostatečně řeší, může to mít za následek poškození některých tkání.

Existují 2 typy diabetu:

  • Diabetické problémy mellitus 1. Typ-úplná absence inzulínu, osoba je závislá na léčbě inzulínem
  • Diabetické problémy mellitus 2. Typ-relativní nedostatek inzulínu, snížená citlivost buněk na inzulín v důsledku přebytečného tuku a nedostatečné aktivity; jedinec je léčen dietou a také tabletovými léky (tzv.

Ještě obvyklejším druhem diabetických problémů je diabetes mellitus 2. typ, který souvisí s nejlepším životním stylem. Tento druh diabetu, který je považován za nemoc světa, stejně jako je v současné době velmi rozsáhlá. V Česku se s tímto stavem léčí zhruba 800 tisíc pacientů.

Proč jsou diabetické problémy nebezpečné?

Cukr má schopnost vázat se na některé tělesné struktury a tato vazba je pro tyto části organismu škodlivá. Proces na opravdu malou úroveň, a tedy i bez účinků, se vyskytuje také při normálním stupni koncentrace glukózy v krvi. Nicméně scénář je různý, kdy se koncentrace cukru v těle podstatně zvýší, protože frekvence těchto” škodlivých ” postupů se jistě také zvýší. Pokud je zaměření glukózy v krvi (glykémie) vysoké a také trvá dlouhou dobu, reparativní schopnosti organismu již nejsou schopny zastavit možné poškození. Při několikaletém vystavení vysoké koncentraci glukózy v těle může dojít k dlouhodobému poškození některých tělesných orgánů, zejména očí, ledvin, periferních nervů a krevních cév.

Opravdu nebezpečná je pravda, že hyperglykémie neškodí a také pro několik jedinců platí: “co neublíží, není potřeba řešit”. Jedná se však o základní chybu, vzhledem k tomu, že vysoká hodnota glykémie má nepříznivý vliv na tělo v průběhu času. V rámci tohoto vlivu pro zjednodušení dělíme dva druhy handicapu. První je asi jisté potíže, diabetu, rozvoj, který je úzce spojen s hyperglykémií a také proto, diabetu za druhé z nich je kardio problémy, neboť hyperglykémie výrazně zvyšuje aterosklerózy, jakož i proto ovlivňuje kardio přístroje, který je, cévy a následně srdce.

Problémy s diabetes mellitus.

Dlouhodobé problémy diabetes mellitus jsou výsledkem dlouhodobé expozice (řádově let) vysokému zaměření glukózy v krvi (hyperglykémie) na buňkách a také představují hlavní riziko spojené s diabetem. Během této aktivity se glukóza váže na konkrétní strukturální složky specifických tělesných buněk. V důsledku toho jsou poškozeny, což může následně vést k opotřebení nebo úplné ztrátě funkce některých tělesných orgánů.

Oni jsou:

  • oko účast (diabetická retinopatie): podstatou je poškození cévy v sítnici oka, v závažných případech, krvácení v sítnici a také glasslike může dojít. Pokročilé změny mohou způsobit úplnou slepotu. Diabetes je zodpovědný za největší procento nevidomých pacientů na celém světě.
  • neurologické postižení (diabetická osoba polyneuropatie): nervových vláken, zejména periferních nervů, jsou poškozené, která po dlouhou dobu může vést ke ztrátě kožní úroveň citlivosti, poruše inervace vnitřních orgánů, ale také k velmi nežádoucí bolestivé projevy (pálení, brnění končetin).
  • poškození ledvin (diabetická nefropatie): poškození struktur ledviny filtrační membrány má za následek zvýšenou propustnost bílkovin a progresivní poškození funkce ledvin, které může vést k selhání ledvin a nutnosti celoživotního pravidelné hemodialýzy (pročištění krve s využitím zdravotnických zařízení, nástroje) nebo ledvin transplantace vlasů.
  • poškození srdce a cév: ischemická choroba nebo anémie je onemocnění vyvolané aterosklerózou (populárně také nazývanou kornifikace) krevních cév. Při ateroskleróze předpokládáme ukládání tuků a pojivových buněk na povrch stěny cév, což vytváří stálé zúžení jejich lumenu. Jeho nejnebezpečnější indikací je zúžení cév zajišťujících hmotu srdečního svalu,což může způsobit infarkt. Přesto mohou být ovlivněny i nádoby zásobující mysl nebo nádoby redukovaných končetin. Vysoká glykémie významně urychluje proces aterosklerózy, a v důsledku diabetické osoba má výrazně větší riziko jakékoliv přidružené onemocnění, než “non-diabetické”.

Ano, můžeš. Význam léčby diabetes mellitus 2. druh je především modifikací způsobu života směrem k lepšímu cvičení a také zlepšení stravovacích postupů vedoucích pomalu k hubnutí. Při léčbě diabetes mellitus také pomáhá výběr léků, které snižují zaměření glukózy v krvi.

Přestože jsme skutečně uvedli řadu problémů, ke kterým může diabetes vést, při jeho identifikaci není třeba se obávat. Hrozba vzniku výše uvedených komplikací je opravdu malá, pokud je diabetes mellitus řádně řešen. Přesto je nutné striktně dodržovat pokyny lékaře a dietní plán sestry a zahájit léčbu co nejrychleji.

Jak se zkoumá správnost terapie?

Při rutinních vyšetřeních lékařem, které musí jít nejméně 2krát ročně, je z krve stanovena SPECIFIKACE HbA1c, navíc známá jako glykovaný hemoglobin nebo dlouhý cukr. Z jeho hodnoty je možné uvažovat, jaká byla běžná hodnota glykémie za poslední 3 měsíce. Pokud je stanovená hodnota v mezích standardu, pak je léčba správná, jinak musí být terapie transformována.

U zdravého a vyváženého jedince musí být hodnoty HbA1c mezi 20-42 mmol / mol. U diabetického jedince, 3 rozlišují se stupně HbA1C, které sdílejí stupeň řešení diabetických problémů:

Až 42 mmol / mol-vynikající.
42-53 mmol / mol-uspokojivé.
Více než 53 mmol / mol-nevhodné.

Rutinní vyšetření očí a ledvin, které musí být provedeno nejméně jednou ročně, jsou také součástí sledování diabetické osoby. Tato hodnocení ukážou, zda diabetes mellitus skutečně nějak poškodil dotyčné tkáně. Pokud ano, měla by být přijata některá preventivní nebo léčebná opatření.